UKS "5" Zgierz

Treningi i składki członkowskie

HARMONOGRAM TRENINGÓW

Obowiązuje od 1 maja 2022r.

Treningi odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Tory Łucznicze przed halą:
od 16.00 do 18.00

Miesięczna składka członkowska wynosi 40 zł.

Opłatę można uiszczać w trybie miesięcznym, półrocznym, rocznym. Przy jednorazowej wpłacie składki członkowskiej za pół roku obowiązuje
zniżka – 1 miesiąc gratis, przy wpłacie za rok – 2 miesiące gratis.

Opłat prosimy dokonywać na niżej podany nr konta:

56 8783 0004 0017 6053 2000 0001

W tytule przelewu prosimy podać:
“Imię i nazwisko członka klubu oraz okres, za który jest dokonywana opłata”

 

Zajęcia prowadzą trenerzy:
Anna i Wojciech Szymańscy

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

25 lat Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka"

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią.

    Gdy 25 lat temu zakładany był Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”, nikt w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że stanie się on kuźnią łuczniczych talentów i szkołą przyszłych Mistrzów. Idea powstania klubu przy SP Nr 5 wyniknęła z potrzeby chwili, gdy nad zgierskich łuczników nadciągnęły w latach 90-tych „ciemne chmury”. Trenowali wcześniej w KS „Boruta”, liczącym się wówczas nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej (piłkarze, zapaśnicy, łucznicy). We współpracy z klubem prowadzona nawet była w SP nr 5 sportowa klasa łucznicza. Jednak klub finansowany był głównie przez ZPB „Boruta”, które w wyniku reformy gospodarczej przestały funkcjonować. W zreorganizowanym z konieczności klubie powstały dwie formacje: Zgierskie Towarzystwo Atletyczne i Miejski Klub Piłkarski, a sekcja łucznicza działająca przy „Borucie” w pewnym momencie została rozwiązana – na hali łuczniczej ustawiono maszyny i zrobiono z niej… szwalnię. Wtedy trener Wojciech Szymański, za aprobatą dyr. Zdzisława Roberta, prowadził treningi na korytarzu SP nr 5, zasłaniając okna suknami, żeby strzałami nie powybijać szyb. W takich warunkach zawodnicy byli szkoleni przez 2 lata, ale cały czas szukano innego rozwiązania, ponieważ ta dyscyplina sportu cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży. Pomysł podsunęło ówczesne MEN – „… proponujemy założenie w Waszej Szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego. Klub, jako stowarzyszenie o osobowości prawnej, pozwoliłby zrealizować marzenia wielu młodych ludzi o wielkiej karierze sportowej. Klub powinien być traktowany jako własność uczniów Szkoły. Podstawowa działalność Klubu powinna sprzyjać rozwojowi różnorodnych form aktywności ruchowej. Proponowana przez nas forma organizowania się uczniów jest stosowana w innych krajach i służy przygotowaniom do dorosłego życia zawodowego i publicznego” (pismo z maja 1994 roku, podpisanego przez prezesa Urzędu KFiT Stefana Paszczyka i ministra Aleksandra Łuczaka). I tak, dzięki staraniom Wojciecha Szymańskiego, przy serdecznym wsparciu dyrektora Zdzisława Roberta i pomocy ludzi sprzyjających tej inicjatywie, 24 listopada 1994 roku został powołany do życia UKS „PIĄTKA” i wpisany do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej jako jeden z pierwszych łuczniczych klubów działających w takiej formie organizacyjnej. Powstał na bazie Szkolnego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 (stąd nazwa „PIĄTKA”) i w pierwszych latach działały w nim dwie sekcje: lekkoatletyczna, którą prowadził Jerzy Sosnowski i łucznicza. Później pozostała już tylko łucznicza, która korzystając z torów treningowych MOSiR w pełni rozwinęła skrzydła.
I tak trwa przez 25 lat – nie trwa, ale wspaniale działa wychowując wielu znakomitych łuczników i osiągając doskonałe wyniki.

Komitet założycielski UKS „PIĄTKA”:
Henryk Kopeć
Grzegorz Maciński
Eugeniusz Kaczmarek
Jolanta Krawczyk
Danuta Kowalczyk
Jerzy Borowski
Wiesław Belka
Mariusz Falkowski
Stanisław Wiśniewski
Mariola Szczęsna
Zbigniew Laskowski
Bogusław Stożek
Marian Wasiela
Teresa Spychalska
Zdzisław Robert
Jerzy Sosnowski
Stanisław Kowalski
Ewa Siedlecka
Wojciech Szymański

    15 grudnia 1994 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym wybrano władze klubu, w tym Zarząd: Henryk Kopeć, Grzegorz Maciński, Eugeniusz Kaczmarek, Jolanta Krawczyk, Danuta Kowalczyk, Wiesław Belka, Bogusław Stożek, Marian Wasiela, Teresa Spychalska, Zdzisław Robert, Jerzy Sosnowski, Stanisław Kowalski, Jerzy Rubacha, Wojciech Szymański. Pierwszym prezesem klubu został Jerzy Sosnowski.
      Kolejnymi członkami Zarządu na przestrzeni 25 lat byli: Tomasz Olczak, Stanisław Łaszkiewicz, Leszek Samodulski, Grzegorz Jaruga, Leon Frontczak, Krzysztof Zapałowicz, Jarosław Szopa, Ewa Siemońska, Jerzy Matwin, Andrzej Róg, Lucyna Skompska-Zapałowicz, Sławomir Paluch, Krystian Mospinek, Barbara Mospinek, Marek Bojarski, Bożena Marszałkowska, Robert Kret, Andrzej Marszałkowski, Krzysztof Góral, Jolanta Andrzejak, Dariusz Starzyński, Piotr Patora, Andrzej Maszczyk, Sylwia Głuszek, Grażyna Kaźmierczak, Krzysztof Kaźmierczak, Wojciech Paulus, Anna Szymańska, Grzegorz Rajtar, Anna Bojarska, Marek Misztal, Jacek Nejman, Krzysztof Kotwas, Zdzisław Sławiński, Karolina Nowicka, Aleksandra Róg, Grażyna Szadkowska, Grzegorz Bogusławski.
      Po Jerzym Sosnowskim funkcję prezesa Klubu pełnili: Grzegorz Jaruga (1997- 98), Leszek Samodulski (1998-1991), Grzegorz Maciński (1999-2001), Bożena Marszałkowska (2004), Jarosław Szopa (2001-2004), Janusz Góral (2005-2006), Piotr Patora (2006-08), Marek Misztal (od 2008 r. do chwili obecnej).
      Zarejestrować, założyć klub nie jest rzeczą trudną – sztuką jest poświęcić swój czas i oddać bez reszty swoje sportowe serce przyszłym zawodnikom. Temu sprostali Anna i Wojciech Szymańscy – małżeństwo trenerów, którzy od momentu powstania klubu prowadzili szkolenie łuczników we wszystkich kategoriach wiekowych, przekazywali swoje najwyższe umiejętności i rozwijali sportowe talenty na przestrzeni minionych 25 lat. Zmieniali się w tym czasie członkowie zarządu, prezesi klubu, zawodnicy, a oni ciągle trwali w swoich dążeniach pokonując wiele trudności organizacyjnych i finansowych – dawali radę wspierani przez kibiców ich pasji, ludzi wierzących w sens istnienia zgierskiej „PIĄTKI”. Bardzo ważna była w tym aktywna pomoc kierownictwa SP nr 5, rodziców, a tak- że samych dzieci. Uroczystość oficjalnego otwarcia Klubu odbyła się 19 stycznia 1995 roku – z tej okazji Klub otrzymał od Polskiego Związku Łuczniczego w prezencie 20 łuków i 100 strzał. Był to dobry podarunek, ale kropla w morzu potrzeb, ponieważ chętnych do strzelania było wówczas wielu – uczniów zachęcała perspektywa wyjazdów na zawody (także zagraniczne) i zwiedzania wielu zakątków Polski podczas organizowanych obozów sportowych latem i zimą. Po latach miło jest wspominać pierwsze lata istnienia klubu, kiedy entuzjazm i chęć działania rekompensowały wszelkie niedogodności techniczne. Wtedy narodził się też szalony pomysł zorganizowania w Zgierzu Mistrzostw Polski. Dzięki „ułańskiej fantazji”, m. in.: Leszka Samodulskiego, Grzegorza Macińskiego, Leona Frontczaka, Wiesława Belki, Zdzisława Roberta, Mariana Wasieli, Bogusława Stożka i innych działaczy klubowych, rodziców, sponsorów, w zaadaptowanej z lodowiska hali sportowej MOSiR, bez czynnego oświetlenia i ogrzewania, udało się zorganizować w 1998 roku XIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Zawody uznano za sukces organizacyjny, choć podczas imprezy było „trochę chłodno”… Gorąco natomiast robiło się zawsze, gdy na łuczniczych torach stawali zawodnicy zgierskiej „PIĄTKI”, gdyż 25-letnia historia Klubu naznaczona jest wieloma krajowymi, międzynarodowymi i światowymi sukcesami jego wychowanków.

 

Zarząd UKS "Piątka" Zgierz

Prezes Klubu: Marek Misztal
Sekretarz Klubu: Grzegorz Bogusławski
Skarbnik Klubu: Krzysztof Kotwas

Członkowie:

Anna Szymańska
Wojciech Szymański
Barbara Mospinek
Zdzisław Sławiński
Adrian Hofman

Trenerzy

Wojciech Szymański – z łucznictwem związany od roku 1963. Do roku 1975 jako zawodnik KS „Boruta”, następnie instruktor i trener. Dwukrotny drużynowy wicemistrz Polski juniorów; Poznań 1966 i Gdańsk Oliwa 1968. Uprawnienia instruktora łucznictwa i pływania otrzymał w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku w roku 1974 a dyplom trenera łucznictwa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie /1981r./ Sędzia łuczniczy klasy państwowej. Magister wychowania fizycznego, emerytowany nauczyciel tego przedmiotu i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu. Założyciel UKS „Piątka”.

Anna Szymańska – czołowa zawodniczka KS „Społem” w latach 1967 – 1977, członkini kadry narodowej /1971 – 1972/. Drużynowa wicemistrzyni Polski seniorek – Wrocław 1971. Trener łucznictwa, sędzia łuczniczy klasy państwowej. Współzałożycielka UKS „Piątka”.

"Sprawcy sukcesu" - sportowa rodzina Szymańskich